• Slider Banner
  • Slider Banner
  • Slider Banner
  • Slider Banner

O NAMA

Cilj RILIAM projekta je podrška malim i srednjim preduzećima u pograničnoj regiji, koja se bave industrijskom automatizacijom i industrijskom robotikom. U okviru projekta, razviće se dve laboratorije inovacionih kompetencija. Jedna laboratorija će biti locirana u prostorijama Univerziteta u Segedinu. Laboratorija će biti opremljena opremom pogodnom za primenu industrijske robotike i automatizacije u prehrambenoj industriji. Druga laboratorija će biti locirana u prostorijama Visoke tehničke škole strukovnih studija u Subotici. Laboratorija će biti opremljena opremom pogodnom za automatizaciju i robotizaciju proizvodnih tehnologija.

Laboratorije će služiti kao podrška MSP u oblastima primene inovacionih tehnologija. Projekat će rezultirati povećanim interesovanjem mladih prema sticanju znanja i prakse, odnosno kompetencija u oblastima savremenih inovacija. Na ovaj način povisiće se nivo interesovanja prema tehničkim naukama.

Razvijena on-line baza podataka, služiće kao repozitorijum informacija i predstavljaće vezu između projektnih partnera, drugih korisnika i svih zainteresovanih građana. Na ovaj način, projekat će uspostaviti funkcionalnu mrežu između postojećih kompanija u pograničnoj oblasti i novoosnovanih MSP, mladih istraživača i studenata. Projekat će uspostaviti interaktivni kanal razmene informacija između učesnika. Na ovaj način, mladi inženjeri će imati mogućnost rešavanja kompleksnih tehničkih problema.

Naziv projekta: Regionalna inovaciona laboratorija zа industrijsku automatizaciju i mehatroniku
Akronim: RILIAM
Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/41/0012
Ukupan budžet projekta: 250,198.00 EUR
Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 212,668.30 EUR
Početak projekta: 01.07.2018.
Kraj projekta: 29.02.2020.
Vodeći korisnik: Visoka tehnička škola strukovnih studija
Korisnik 1: Univerzitet u Segedinu
Korisnik 2: Inženjerska komora Okruga Čongrad
Korisnik 3: Poslovni inkubator Subotica

VESTI

Drugi Workshop na temu industrijske automatizacije i mehatronike

U okviru Interreg – IPA CBC Hungary – Serbia projekta „Regionalna inovaciona laboratorija za industrijsku automatizaciju i mehatroniku – RILIAM”, u četvrtak, 12. decembra sa početkom u 14 časova u prostorijama Visoke tehničke škole strukovnih studija u Subotici, održan je drugi subotički Workshop na temu industrijske automatizacije i mehatronike.

Otvorena je Regionalna inovaciona laboratorija za industrijsku automatizaciju i mehatroniku

Zahvaljujući IPA projetku prekogranične saradnje Srbije i Mađarske u prostorijama Visoke tehničke škole strukovnih studija, otvorena je Regionalna inovaciona laboratorija za industrijsku automatizaciju i mehatroniku opremljena savremenim robotima, računarima i svim onim komponentama koje će pomoći malim i srednjim preduzećima da unaprede svoje poslovanje i lakše dođu do stručnog kadra.

VTŠSS predstavila tri najsavremenija industrijska robota

U prostorijama VTŠ predstavljena je regionalna inovaciona laboratorija za industrijsku automatizaciju i mehatroniku (RILIAM). Predavanjima i radionocama prisustvovao je veliki broj zainteresovanih studenata i predstavnika srednjih i malih preduzeća koja se bave industrijskom automatizacijom i industrijskom robotikom.